Hội nông dân xã Lê Lợi tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ X, Nhiệm kỳ 2023- 2028.

Sáng ngày 9/03/2023, Hội Nông dân xã Lê Lợi đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ X- Nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có đồng chí Đoàn Văn Thắng- Huyện ủy viên- Chủ tịch Hội Nông dân huyện, lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- Ủy ban nhân dân- trưởng ban ngành đoàn thể- Chủ tịch Hội nông dân xã Lê Lợi qua các thời kỳ và 92 đại biểu tiêu biểu đại diện hơn 1.800 hội viên nông dân trên địa bàn xã về dự đông đủ.
Với truyền thống “ Đoàn kết, đổi mới, phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới”. Hội nông dân xã Lê Lợi đã phát huy nội lực phát huy nội lực, tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân tổ chức các phong trào thi đua, chủ động tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với xây dựng nông thôn mới, các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố tổ chức hội vững mạnh toàn diện. Hàng năm 100% cán bộ, 95% hội viên nông dân được tuyên truyền, học tập các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kết nạp được 235 hội viên mới nâng tổng số hội viên toàn xã lên gần 1.400 hội viên. Đặc biệt hội đã tích cực phối hợp tuyên truyền cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia phòng chống dịch Covid-19, tham gia ủng hộ bằng tiền và hiện vật với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Vận động nhân dân thu gom xử lý rác thải, bảo vệ môi trường.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đặc biệt Hội nông dân xã Lê lợi đã đã làm tốt công tác chăm lo phúc lwoij cho hội viên, duy trì phong trào tình nghĩa, hàng năm còn phát động hội viên hưởng ứng các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt, xây nhà tình nghĩa cho hội viên nông dân nghèo trong huyện số tiền hàng chục triệu đồng. Thực hiện tốt công tác uỷ thác vốn vay với số dư nợ trên 8 tỷ đồng cho 160 lượt hội viên vay, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ. Phong trào hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao. Toàn xã có 95% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá, phát huy vai trò, trách nhiệm xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh. Ngoài ra còn thành lập được mô hình nông dân tự “ Thu gom phân loại và xử lý rác thải hữ cơ thành phân bón hộ gia đình” ở cả 7 thôn với trên 50 thành viên đại diện hộ gia đình. Duy trì mô hình trồng cây xung quanh bãi rác thôn Bùi Thượng và trục đường các thôn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Nhìn chung nhiệm kỳ qua, Hội nông dân xã Lê Lợi đã phát huy vai trò “ Trung tâm nòng cốt” trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, vận động tập hợp đông đảo hội viên nông dân cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 5 năm qua, kinh tế của xã phát triển tốc độ khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực giá trị chăn nuôi thủy sản chiếm tỷ lệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có 7/7 làng duy trì tốt danh hiệu làng văn hóa.
Tại Đại hội với tinh thần dân chủ, đổi mới Đại hội đã tiến hành bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Hội nông dân xã Lê Lợi khoá mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gia Lộc được tổ chức trong thời gian tới.
Thực hiện: Hồng Lựu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ơng Hữu Bảo, Long Nguyễn and 20 others