1

Thống Kê

  • Đang truy cập: 68
  • Hôm nay: 21657
  • Tháng hiện tại: 450678
  • Tổng lượt truy cập: 7745280

Gia Lộc đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Đăng lúc: Thứ sáu - 10/03/2023 09:38 - Người đăng bài viết: admin
 

Cùng với thực hiện Chuyển đổi số Quốc gia và của tỉnh Hải Dương; Huyện Gia Lộc xác định một số giải pháp để thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ số, Chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, trọng tâm các nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh:

Một là, Các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tiên phong triển khai công nghệ số, phát triển Chính phủ số, Chính quyền điện tử một cách tổng thể, toàn diện, sử dụng giải pháp, cách làm mang tính đột phá bằng kế hoạch hành động cụ thể, thay đổi cách làm hệ thống bằng làm nền tảng.

Hai là, Đẩy mạnh, khuyến khích các doanh nghiệp của huyện Gia Lộc làm chủ công nghệ, phát triển các công nghệ lõi, nền tảng mở phục vụ Chính phủ số; Chính quyền điện tử, phát triển sản phẩm công nghệ số của huyện để vươn ra khu vực trong, ngoài huyện và thế giới; bảo đảo an toàn, an ninh thông tin.

Ba là, Thay đổi cách làm xây dựng hệ thống, ứng dụng riêng lẻ, phân tán sang làm nền tảng, có tính ưu tiên, tập trung dứt điểm để tạo hiệu ứng lan tỏa; kết hợp mô hình tập trung, phân tán, tuân thủ Khung kiến trúc quốc gia, kiến trúc các bộ, ngành, địa phương phục vụ phát triển của huyện Gia Lộc.

Bốn là, Tuân thủ thực hiện các nội dung khi được sửa đổi, bổ sung Luật Giao dịch điện tử; Luật Lưu trữ theo hướng tạo thuận lợi phát triển Chính phủ số, Chính quyền điện tử; ban hành các văn bản của huyện về việc thực hiện Chính phủ số; Chính quyền điện tử, phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Chính quyền kết nối từ Huyện ủy sang Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các phòng ban, ngành, đoàn thể huyện, từ huyện đến xã, từ huyện lên tỉnh và ngược lại, kết nối Cổng dịch vụ công Quốc gia nhằm phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử quốc gia, nền tảng ứng dụng trên thiết bị di động cho mọi dịch vụ Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Chính quyền điện tử; Hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm, nông nghiệp, giáo dục, y tế, lao động, việc làm và an sinh xã hội, xây dựng hệ thống họp trực tuyến, hệ thống hỗ trợ làm việc từ xa; xây dựng các hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh mạng phục vụ Chính phủ số, Chính quyền điện tử của huyện.

Năm, Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Thực hiện kết nối hiệu quả dự án của tỉnh về xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và trung tâm dữ liệu phục vụ chính quyền điện tử và đô thị thông minh; dự án trung tâm giám sát an ninh không gian mạng. Thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số để các hộ sản xuất nông nghiệp kinh doanh trên sàn thương mại điện tử;

Năm 2023, huyện Gia Lộc tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ Chuyển đổi số trên địa bàn huyện, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng cấp huyện, cấp xã; Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn, khu dân cư; Nêu cao vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Công an xã...tích cực hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các app ứng dụng trên điện thoại di động thông minh như: nhóm zalo cộng đồng, smart Hải Dương, trong đó có dịch vụ công trực tuyến, haiduongID, voso, postmart, app thanh niên, tài khoản ngân hàng và các tiện ích khác.

Coi trọng và ưu tiên xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống nền tảng, dữ liệu, các ứng dụng, dịch vụ nội bộ, duy trì 100% các phòng chuyên môn của huyện và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đều được kết nối mạng Internet, duy trì 100% cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, cơ quan chuyên môn sử dụng các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng thư điện tử để trao đổi thông tin, giải quyết công việc đảm bảo hiệu quả nhanh chóng.

Nâng cao chất lượng, duy trì và bảo đảm 100% các văn bản do UBND huyện ban hành và văn bản do UBND cấp xã ban hành được tích hợp chữ ký số điện tử trong phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Bên cạnh việc sử dụng các ứng dụng dùng chung của huyện, khuyến khích các cơ quan, đơn vị sử dụng các phần mềm chuyên ngành phục vụ công việc như: Phòng Nội vụ sử dụng phần mềm Quản lý nhân sự; Phòng Tài chính-Kế hoạch sử dụng phần mềm Tài chính- Kế toán, quản lý tài sản, phần mềm Misa, phần mềm Quản lý kinh doanh; Phòng Tài nguyên-Môi trường sử dụng phần mềm vẽ bản đồ…

Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hệ thống Phòng họp thông minh, phòng họp không giấy tờ giúp tiết kiệm chi phí hành chính, hạn chế in ấn tài liệu, rút ngắn thời gian xử lý công việc...

UBND huyện và 100% các xã, thị trấn tiếp tục sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử dùng chung thống nhất trong toàn tỉnh. Hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa, được tiếp nhận xử lý qua hệ thống phần mềm. Thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã đã được tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại địa chỉ dichvucong.haiduong.gov.vn để phục vụ các tổ chức và công dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001 vào hoạt động trong các cơ quan quản lý nhà nước. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền Chuyển đổi số trên hệ thống Truyền thanh theo phương thức ứng dụng Truyền thanh số, trên Cổng Thông tin điện tử huyện, Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã.

Bên cạnh đó, kiện toàn tổ chức, từng bước và tiến tới thiết lập mạng lưới chuyên trách với đội ngũ chuyên môn về Công nghệ thông tin từ huyện đến địa phương để phục vụ triển khai thực hiện Chính phủ số và chuyển đổi số toàn huyện; Chủ động kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số trên môi trường số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Có cơ chế, thực hiện chính sách ưu đãi, khen thưởng kịp thời các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cung cấp các dịch vụ, sản phẩm và làm tốt công tác phục vụ Chính phủ số, Chính quyền điện tử tốt nhất./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo- Trưởng Đài phát thanh huyện Gia LộcNguồn tin: Cổng thông tin điện tử huyện Gia Lộc

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hội Nông dân huyện Gia Lộc
Xem bản: Desktop | Mobile