Hội Nông dân huyện Gia Lộc tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn

Hội Nông dân huyện Gia Lộc tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn
Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 năm 2016, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Gia Lộc phối hợp với Văn phòng đại diện Viện sinh học nhiệt đới thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (khu vực phía Bắc); Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao; Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Hải Dương
           Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 năm 2016, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Gia Lộc phối hợp với Văn phòng đại diện Viện sinh học nhiệt đới thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (khu vực phía Bắc); Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao; Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Hải Dương tổ chức 22 Hội nghị chuyển giao khoa học kỹ thuật và tư vấn giới thiệu việc làm tại 22 xã, thị trấn cho 2.075 cán bộ, hội viên nông dân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.
          Tại Hội nghị đã triển khai hướng dẫn nông dân về cách sử dụng, chăm bón phân bón Lâm Thao; giới thiệu, hướng dẫn sử dụng hợp chất sinh học ET và Amino06DD cho cây lúa và cây rau màu, cây ăn trái…; tư vấn giới thiệu việc làm tại thị trường trong và nước ngoài cho hội viên nông dân.
          Thông qua Hội nghị nhằm trang bị cho cán bộ, hội viên nông dân mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ nông dân, tư vấn hỗ trợ lao động đi làm việc ở trong và ngoài nước giúp cho nông dân định hướng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nâng cao thu nhập và đời sống  của lao động nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng hộ khá giàu, tham gia xây dựng nông thôn mới góp phần đưa các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống./.


 

Tác giả bài viết: HND Gia Lộc