Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Hoàng Diệu, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 8/03/2023, Hội Nông dân xã Hoàng Diệu đã tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đoàn Văn Thắng- Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Huyện. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của xã cùng 105 đại biểu chính thức đại diện cho hội viên nông dân trong toàn xã.
Nhiệm kỳ 2018-2023, công tác Hội và phong trào nông dân của xã Hoàng Diệu được quan tâm chú trọng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội đã kết nạp mới 275 hội viên, nâng tổng số hội viên lên hơn 2000 hội viên.
Hằng năm, Hội Nông dân xã Hoàng Diệu còn phối hợp mở các lớp tập huấn cho hội viên học tập. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đạt kết quả tốt, đem lại lợi ích thiết thực và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cho cán bộ, hội viên nông dân. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đoàn Văn Thắng- Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Huyện ghi nhận, biểu dương những thành tích Hội Nông dân xã Hoàng Diệu đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị, trong nhiệm kỳ mới 2023-2028, cán bộ, hội viên nông dân xã Hoàng Diệu tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", phong trào nông dân thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Đại hội đã bầu 9 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã, nhiệm kỳ 2023-2028.
Thực hiện: Hồng Lựu.