Chi bộ cơ quan Hội Nông dân huyện Gia Lộc tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

Chi bộ cơ quan Hội Nông dân huyện Gia Lộc tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
Thực hiện Quyết định số 114-QĐ/HU, ngày 26/7/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc, ngày 05 tháng 8 năm 2016, Chi bộ Cơ quan Hội Nông dân huyện Gia Lộc tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Vũ Hồng Điệp – Chuyên viên cơ quan Hội Nông dân huyện Gia Lộc.
          Thực hiện Quyết định số 114-QĐ/HU, ngày 26/7/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc, ngày 05  tháng 8 năm 2016, Chi bộ Cơ quan Hội Nông dân huyện Gia Lộc tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Vũ Hồng Điệp – Chuyên viên cơ quan Hội Nông dân huyện Gia Lộc.
          Tới dự Lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Trọng Thuỳ - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Dân Đảng; đồng chí Vũ Thị Hải Hậu – Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Phó Bí thư Đảng uỷ Dân Đảng, Bí thư Chi bộ và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Cơ quan Hội Nông dân huyện.
 
          Một số hình ảnh tại Lễ kết nạp đảng viên:
 
       Ảnh: Đồng chí Vũ Thị Hải Hậu – Bí thư Chi bộ công bố Quyết định và trao Quyết định kết nạp
đảng viên của Ban Thường vụ Huyện uỷ cho đồng chí Vũ Hồng Điệp
 
          Ảnh:  Đồng chí Nguyễn Trọng Thuỳ - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Dân Đảng phát biểu.
 
           Ảnh: Đồng chí Nguyễn Trọng Thuỳ - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban
Dân vận Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Dân Đảng chụp ảnh với  các đồng chí đảng viên Chi bộ Cơ quan
Hội Nông dân huyện.
 
 
 

Tác giả bài viết: Hội Nông dân Huyện Gia Lộc