1

Thống Kê

  • Đang truy cập: 126
  • Hôm nay: 32327
  • Tháng hiện tại: 758754
  • Tổng lượt truy cập: 4989385
 
1. DANH SÁCH CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN CƠ QUAN HỘI NÔNG DÂN HUYỆN GIA LỘC

Stt Họ và tên Ngày, tháng
năm sinh
Chức vụ GHI CHÚ
1

Đoàn Văn Thắng
1971 Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Lộc  
2  


Nguyễn Văn Trung
11/02/1982 Phó Chủ tịch Hội Nông dân
huyện Gia Lộc
 
3


Trịnh Thị Hồng Thuyên
28/4/1982 Phó Chủ tịch Hội Nông dân
huyện Gia Lộc
 
4

Phạm Thị Phương Nam
22/6/1986 Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Gia Lộc  


2. DANH SÁCH CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN 18 XÃ, THỊ TRẤN

Stt Họ và tên Năm sinh CHỨC VỤ GHI CHÚ
1
Nguyễn Văn Duẩn
05/11/1984 Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Tân  
2
Vũ Văn Đẳng
1978 Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Tiến  
3
Hoàng Trung Kiên
16/4/1988 Chủ tịch Hội Nông dân xã Phạm Trấn  
4
Đặng Văn Diện
1965 Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Hưng  
5

Phạm Văn Mát
10/11/1969 Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoàng Diệu  
6
Phạm Văn Phố
18/10/1983 Chủ tịch Hội Nông dân xã Thống Nhất  
7
Hoàng Văn Cơ
08/10/1965 Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Khánh  
8
Phạm Văn Văn
1972 Chủ tịch Hội Nông dân xã Thống Kênh  
9
Lê Thạc Bình
29/11/1972 Chủ tịch Hội Nông dân xã Đoàn Thượng  
10
Trịnh Văn Bôn
17/6/1985 Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhật Tân  
11
Nguyễn Văn Luật 
28/7/1982 Chủ tịch Hội Nông dân xã Toàn Thắng  
12
Phạm Văn Kiên
04/4/1977 Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Xương  
13
Hoàng Thị Mến
09/8/1982 Chủ tịch Hội Nông dân xã Yết Kiêu  
14
Hoàng Mai Văn
07/6/1975 Chủ tịch Hội Nông dân
thị trấn Gia Lộc
 
15
Nguyễn Văn Nhiệm
17/02/1969 Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Quang  
16
Trần Trung Kiên 
21/10/1981 Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Lương  
17
Đặng Văn Đức
25/7/1978 Chủ tịch Hội Nông dân xã Lê Lợi  
18
Nguyễn Văn Dinh
19/03/1982 Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Minh   

 

Hội Nông dân huyện Gia Lộc
Xem bản: Desktop | Mobile