1

Thống Kê

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 353
  • Tháng hiện tại: 13256
  • Tổng lượt truy cập: 379729
 
1. DANH SÁCH CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN CƠ QUAN HỘI NÔNG DÂN HUYỆN GIA LỘC

Stt Họ và tên Ngày, tháng
năm sinh
Chức vụ GHI CHÚ
1        
2  

Nguyễn Văn Trung
11/02/1982 Phó Chủ tịch Hội Nông dân
huyện Gia Lộc
 
3

Trịnh Thị Hồng Thuyên
28/4/1982 Phó Chủ tịch Hội Nông dân
huyện Gia Lộc
 
4
Phạm Thị Phương Nam
22/6/1986 Chuyên viên Hội Nông dân huyện
Gia Lộc
 


2. DANH SÁCH CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN 23 XÃ, THỊ TRẤN

Stt Họ và tên CHỨC VỤ GHI CHÚ
1
Nguyễn Văn Duẩn
Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Tân  
2
Phạm Văn Chúc
Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Tiến  
3
Nguyễn Thị Kịm Cúc
Chủ tịch Hội Nông dân xã Phạm Trấn  
4
Lê Văn Đam
Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Hưng  
5
Phạm Văn Mát
Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoàng Diệu  
6
Trần Thị Hà
Chủ tịch Hội Nông dân xã Thống Nhất  
7
Lê Văn Hiển
Chủ tịch Hội Nông dân xã Liên Hồng  
8
Nguyễn Văn Hiến
Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Xuyên  
9
Hoàng Văn Cơ
Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Khánh  
10
Cao Thọ Khoa
Chủ tịch Hội Nông dân Thị trấn Gia Lộc  
11
Phạm Văn Văn
Chủ tịch Hội Nông dân xã Thống Kênh  
12
Lê Công Am
Chủ tịch Hội Nông dân xã Yết Kiêu  
13
Vũ Ngọc Hà
Chủ tịch Hội Nông dân xã Đoàn Thượng  
14
 
Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhật Tân  
15
Phạm Văn Mỡi
Chủ tịch Hội Nông dân xã Toàn Thắng  
16 1
Phạm Văn Kiên
Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Xương  
17
Hoàng Thị Mến
Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Hòa  
18
Hoàng Mai Văn
Chủ tịch Hội Nông dân xã Phương Hưng  
19
Nguyễn Văn Nhiệm
Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Quang  
20
Trần Trung Kiên 
Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Lương  
21
Đinh Công Trình
Chủ tịch Hội Nông dân xã Trùng Khánh  
22
Nguyễn Văn Tuấn
Chủ tịch Hội Nông dân xã Lê Lợi  
23
Nguyễn Văn Dinh
Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Minh   

 

Hội Nông dân huyện Gia Lộc
Xem bản: Desktop | Mobile